• Sanaw-banner2

Sinotruck HOWO 4TON Köpük suw çüýşesi ýangyn söndüriji ulag

Gysga düşündiriş:

Fireangyn söndüriji awtoulaglar dürli standartlara görä toparlara bölünip bilner.Şolaryň arasynda ýangyn söndüriji şassiniň kuwwatyna mikro ýangyn söndüriji awtoulaglar, ýeňil ýangyn söndüriji awtoulaglar, orta ölçegli ýangyn söndüriji awtoulaglar we agyr ýangyn söndüriji awtoulaglar girýär.Daş görnüşiniň gurluşyna görä, ony bir köpri ýangyn söndüriji awtoulaglara, iki köpri ýangyn söndüriji awtoulaglara, tekiz kelleli ýangyn söndüriji awtoulaglara we ýangyn söndüriji awtoulaglara bölmek bolar;ýangyn söndüriji serişdelere görä, olary suw çüýşesi ýangyn söndüriji awtoulaglara, gury poroşok ýangyn söndüriji awtoulaglara we köpükli ýangyn söndüriji awtoulaglara bölmek mümkin.

 

Bahasy:$ 35,000-43,000

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Nasosyň ýangyn söndürijisine ýerleşişine esaslanýar

1. Öňki nasos ýangyn awtoulagynyň görnüşi: nasos ýangyn söndüriji maşynyň öň tarapynda oturdylýar.Munuň artykmaçlygy, tehniki hyzmat nasosy amatly, orta we ýeňil ýangyn söndüriji awtoulaglar üçin amatly;
2. Merkezi nasosly ýangyn söndüriji maşyn: ýangyn söndüriji awtoulagyň ortasynda nasos oturtmak;häzirki wagtda Hytaýda ýangyn söndüriji awtoulaglaryň köpüsi bu görnüşi kabul edýär: artykmaçlygy, ulagyň umumy ýerleşişiniň ýerlikli bolmagy;
3. Yzky nasosly ýangyn söndüriji maşyn: häsiýeti nasosyň abatlanylmagy orta nasosdan has amatly;
4. Tersine nasosly ýangyn söndüriji maşyn, nasos çarçuwanyň gyrasynda ýerleşýär we yzky dwigateli bolan howa menzilinde halas ediş ýangyn söndüriji maşyn bu görnüşde belli.Bu gurnama ulagyň agyrlyk merkezini azaldyp, tehniki hyzmat nasosyna amatlylyk getirip biler.
5. Adatça ýangyn söndüriji awtoulaglara suw çüýşesi ýangyn söndüriji awtoulag we köpükli ýangyn söndüriji awtoulaglar girýär.Suw saklaýjy tank, ýangyn nasoslary, ýangyn söndüriji suw topy we ýangyny söndürmek üçin beýleki ýangyn enjamlary bilen enjamlaşdyrylan suw çüýşesi.Şeýle hem suwy gönüden-göni siňdirip, başga bir ýangyn ulagyna, enjamlara ýa-da suw ýetmezçiligi sebitine suw berip biler.Öçürilen umumy ot üçin amatly.

Parametrler

Model HOWO-4Ton (köpükli tank)
Şassi güýji (KW) 118
Zyňyndy standarty 3ewro3
Tigir bazasy (mm) 3280
Engersolagçylar 6
Suw çüýşesiniň kuwwaty (kg) 3000
Köpük tankyň kuwwaty (kg) 1000
Pumpangyn nasosy 30L/S@1.0 Mpa/15L/S@2.0 Mpa
Fireangyn monitory 24L / S.
Suw aralygy (m) ≥60
Köpük aralygy (m) ≥55
Täze Sinotruk HOWO 4ton suw çüýşesi nasos ýangyn söndüriji2
Sinotruck HOWO 4TON Köpük suw çüýşesi ýangyn söndüriji ulag ýangyn ulagy1
1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: