• Sanaw-banner2

Hytaý zawody öndüriji ISUZU 2ton suw çüýşesi ýangyn söndüriji awtoulag serişdesi

Gysga düşündiriş:

Fireangyn söndüriji awtoulag diýlip atlandyrylýan ýangyn söndüriji awtoulag, häzirki zaman ýangyn hereketlendirijileri adatça polat merdiwanlar, suw ýaraglary, göçme ýangyn söndürijiler, öz-özünden dem alýan enjamlar, gorag eşikleri, halas ediş gurallary, ilkinji kömek gurallary we ş.m. bilen enjamlaşdyrylýar. suw çüýşeleri, suw nasoslary we köpük ýangyn söndüriji enjamlar ýaly uly ýangyn söndüriji enjamlar bilen enjamlaşdyrylan.

 

Bahasy:22,000-36,000 $

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fireangyn awtoulag aýratynlyklary

1. Suwuk bak, nasos otagy, enjam gutusy, elektrik çykaryş we geçiriş ulgamy, turbageçiriji ulgamy, elektrik ulgamy we ş.m.
2. Giň görüş meýdany we köp sanly adam bilen goşa hatar integral gurluşy kabul edýär;ýangyn söndüriji ulag uzak aralykda we güýçli söweş güýji bilen hereketde ýangyny söndürip biler.
3. Bizde goşmaça adaty basyş ýangyn nasosy, orta we pes basyşly ýangyç nasosy, ýokary we pes basyşly ýangyç nasosy bar.
4. Enjam bölüminiň çarçuwasy ýokary hilli uglerod polat plitalardan, içki çarçuwasy ýokary güýçli alýumin garyndy profillerinden we içerki aýlaw gurluşy dizaýn we öndürilýär.Içki panel nagyşly alýuminden, üstü bolsa berk we çydamly anodlaşdyrylan.Gurluşy nukdaýnazaryndan enjamlar bölümi ýerlikli ýerleşdirilipdir, enjamlara girmek has amatlydyr we ýörite gurnama enjamlary enjam saklanyşyny has ygtybarly edýär.
5. Wagon ýokary hilli polatdan, ýokary güýçli alýuminiý garyndy profillerinden, içki we daşarky deriler gasynlanan alýuminden, tankyň korpusy bolsa birnäçe tolkuna garşy plitalar bilen bezelendir.
6. Nasos otagy suw nasos ulgamy, dürli gurallar, görkeziji çyralar, suwuk derejeli ölçeýjiler, basyş ölçeýjileri, wakuum ölçeýjiler we beýleki enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.
7. Enjam bölüminiň rulonly gapy gapy, açylanda we ýapylanda çeýe, ses az, möhürlemäge oňat we daşky görnüşi bilen ýokary hilli alýumin garyndysyndan ýasaldy we ýasaldy.

Parametrler

Model ISUZU-2Ton (suw çüýşesi)
Şassi güýji (KW) 96
Zyňyndy standarty 3ewro3
Tigir bazasy (mm) 3815
Engersolagçylar 6
Suw çüýşesiniň kuwwaty (kg) 2000
Köpük tankyň kuwwaty (kg) /
Pumpangyn nasosy 20L/S@1.0 Mpaa
Fireangyn monitory 20L / S.
Suw aralygy (m) ≥50
Köpük aralygy (m) /
Hytaýda ýangyn söndüriji awtoulag ISUZU 6ton 6000L suw çüýşesi ýangyn söndüriji awtoulag3
Hytaý zawody öndürijisi ISUZU 2ton suw çüýşesi ýangyn söndüriji awtoulag ulagy3
1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: