• Sanaw-banner2

Täze Sinotruk HOWO 4ton Suw çüýşesi nasosy ýangyn söndüriji ýangyn söndüriji awtoulag arzan bahadan ýangyn söndüriji awtoulag

Gysga düşündiriş:

Fireangyn söndüriji awtoulag ýangyn söndüriji maşyn, ýangyn dwigateli , ýangyn enjamy diýlip hem atlandyrylýar, esasan ýangyna garşy işleri ýerine ýetirmek üçin ulanylýan ýörite ulaglardyr.Häzirki zaman ýangyn söndüriji awtoulaglar adatça polat merdiwanlar, suw ýaraglary, göçme ýangyn söndürijiler, öz-özünden dem alýan enjamlar, gorag eşikleri, halas ediş gurallary, ilkinji kömek gurallary we ş.m. bilen enjamlaşdyrylýar. Mundan başga-da, olaryň käbiri uly ýangyn söndüriji enjamlar bilen enjamlaşdyrylar suw çüýşeleri, suw nasoslary we köpük ýangyn söndüriji enjamlar ýaly.Köp ýerlerde ýangyn söndüriji awtoulaglar gyzyl reňkli, ýöne ýangyn söndüriji awtoulaglaryň käbir bölekleri sary reňkde.Käbir ýörite ýangyn söndüriji awtoulaglar hem şuňa meňzeýär.Fireangyn söndüriji awtoulaglaryň ýokarsynda adatça duýduryş jaňlary, duýduryş çyralary we çyra çyralary bar.

 

Arzan baha:25,000-33,000 $

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Esasy önümlerimiz her dürli suw çüýşesi, köpük, gury poroşok ýangyn söndüriji maşyn, gyssagly halas ediş ýangyn söndüriji awtoulag, köpugurly yşyklandyryjy ýangyn söndüriji awtoulag, ýokary platforma ýangyn söndüriji awtoulag, ýokary reaktiw ýangyn söndüriji awtoulag, güýçli gol köpugurly ýangyn söndüriji awtoulag, şäher söweş ýangyn söndüriji maşyn , güýçli tüsse ýangyn söndüriji awtoulag we aşa ýokary suw üpjünçiligi we beýleki ýörite awtoulaglar.Mundan başga-da, kompaniýa şäheriň gyssagly suw üpjünçiligi we zeýkeş enjamlaryny, ýangyç köpükli suwuk uzakdan eltip bermek ulgamyny, hemra aragatnaşygynyň buýruk ulagy, ýokary hereketli, topar ulaglary üçin gyssagly ýangyç ulagy, şäher zeýkeş awtoulaglary, tiz kömek ulaglary we beýleki enjamlary ösdürdi. seriýaly önümler.

Pumpangyn nasosy we köpük garyndy ulgamy, köpürjik ýarag, top we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan suw we köpük ýangyn söndüriji suw çüýşesi, söndürilende ody öçürmek üçin suw we köpük garyndysyny sepip biler.Nebit-himiýa pudagynda, elektrik stansiýalarynda we gymmatly enjamlar üçin amatly ýangyn söndüriji enjam, nebithimiýa kärhanalary, nebit terminallary, howa menzili we şäher ýangyn söndüriji ýatagy üçin zerur ýangyn söndüriji ulagdyr.

Has giňişleýin maglumat

1. Esasy komponent: wirusa garşy tank, birleşdiriji enjam, ýörite sorujy pürküji nasos, turbageçiriji, pürküji rozetka, iş platformasy.
2. Tank korpusy, WISCO-da öndürilen ýokary hilli uglerod polat plastinkasyny, uly arkany kebşirlemek prosesini ulanyp, uly maşyn galyplaryny, tankyň kellesini we korpusyny birleşdirýär.
3. Goşmaça konfigurasiýa: derman tekeri, derman nasosy, poslama garşy poslama garşy, köp ugurly suw bogunlary.

Parametrler

Model HOWO-4Ton (suw çüýşesi)
Şassi güýji (KW) 118
Zyňyndy standarty 3ewro3
Tigir bazasy (mm) 3280
Engersolagçylar 6
Suw çüýşesiniň kuwwaty (kg) 4000
Köpük tankyň kuwwaty (kg) /
Pumpangyn nasosy 30L/S@1.0 Mpa/15L/S@2.0 Mpa
Fireangyn monitory 24L / S.
Suw aralygy (m) ≥60
Köpük aralygy (m) /
Täze Sinotruk HOWO 4ton suw çüýşesi nasos ýangyn söndüriji2
Täze Sinotruk HOWO 4ton suw çüýşesi nasos ýangyn söndüriji5
Täze Sinotruk HOWO 4ton suw çüýşesi nasos ýangyn söndüriji4
1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: