• Sanaw-banner2

Hytaý öndürijisi Dongfeng 3.5ton Suw köpükli ýangyn söndüriji awtoulag serişdesi

Gysga düşündiriş:

Esasan ýangyn söndüriş amallary üçin niýetlenen ulag bolan ýangyn söndüriji maşyn (ýangyn suw ulagy, ýangyn suw köpükli awtoulag, ýangyn söndüriji, ýangyn söndüriji maşyn, ýangyn söndüriji maşyn, ýangyn söndüriji enjam ýa-da ýangyn enjamy diýilýär).Mundan başga-da, ýangyn söndüriji bölümleriň köpüsi ulaglaryny köplenç gyssagly lukmançylyk hyzmatlary we halas ediş maksatlary ýaly dürli maksatlar üçin ulanýarlar.esasan ýangyna garşy göreşmek üçin ulanylýar, beýleki ýangyn söndüriji bölümler Hytaýy goşmak bilen beýleki gyssagly kömek maksatlary üçin ulanylar.Fireangyn söndüriji awtoulaglar ýangyn söndürijileri betbagtçylyga alyp baryp biler we betbagtçylykdan halas ediş işleri üçin dürli gurallar bilen üpjün edip biler.Satmak üçin ýokary hilli ýangyn söndüriji awtoulagymyz bar.

 

Bahasy:30,000-35,000 $

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Fireangyn söndüriji awtoulaglara Suw tankeri ýangyn söndüriji awtoulag, köpükli ýangyn söndüriji awtoulag, poroşok ýangyn awtoulagy girýär.Firehliumumy ýangyn söndüriji awtoulag.Kömürturşy gazy.ýangyn söndüriji awtoulag (Suw diňi ýangyn söndüriji ulag. platforma ýangyn söndüriji awtoulag

Fireangyn nasosyndan we enjamlaryndan tapawutlanýan suw çüýşesi ýangyn söndüriji maşyn, uly kuwwatly suw saklaýjy bak, suw ýaragy we suw topy bilen enjamlaşdyrylandyr.Suw we ýangyn söndürijiler ýangyna garaşsyz göreşmek üçin oda äkidilip bilner.Şeýle hem suwy tygşytlamak üçin göni suw çeşmesinden ýa-da beýleki ýangyn söndüriji awtoulaglara we ýangyn söndüriji enjamlara ulanylyp bilner.Şeýle hem suw ýetmezçilik edýän ýerlerde suw üpjünçiligi we suw transport serişdesi hökmünde ulanylyp bilner.Umumy ýangynlara garşy göreşmek üçin amatlydyr.Bu ýangyn söndüriji ulag, jemgyýetçilik howpsuzlyk ýangyn söndürijisi we kärhanalaryň we kärhanalaryň doly ýangyn söndüriji topary tarapyndan saklanýar.

Adatça köpükli ýangyn söndüriji awtoulaglar esasan ýangyn nasoslary, suw çüýşeleri, köpük baklary, köpük garyş ulgamlary, köpük ýaraglary, ýaraglar we ýangyny özbaşdak halas edip bilýän beýleki ýangyn enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Esasanam nebit we onuň önümleri ýaly nebit ýangynlary üçin amatlydyr.Şeýle hem oda suw we köpük garyndysy berip biler.Nebit-himiýa kärhanalary, nebit terminallary, howa menzilleri we şäher hünärmen ýangyn söndürijiler üçin zerur ýangyn söndüriji ulag.

Parametrler

Model DONGFENG-3.5Ton (köpükli tank)
Şassi güýji (KW) 115
Zyňyndy standarty 3ewro3
Tigir bazasy (mm) 3800
Engersolagçylar 6
Suw çüýşesiniň kuwwaty (kg) 2500
Köpük tankyň kuwwaty (kg) 1000
Pumpangyn nasosy 30L/S@1.0 Mpaa
Fireangyn monitory 24L / S.
Suw aralygy (m) ≥60
Köpük aralygy (m) ≥55
Hytaý öndürijisi Dongfeng 3.5ton Suw köpük ýangyn söndüriji awtoulag ulagy1
4x2 Dongfeng 6 tonna suw çep sag el sürüjisi gyssagly3
1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: