• Sanaw-banner2

Zawod ýöriteleşdirilen ISUZU 3.5ton Suw köpükli ýangyn söndüriji awtoulag

Gysga düşündiriş:

Kömürturşy gazy ýangyn söndüriji we ýokary pürküji enjamlar bilen ýokary basyşly gaz saklaýjy silindr bilen we käbirlerinde ýangyç nasosy bar.Esasan gymmatly enjamlar, takyk gurallar, möhüm medeni ýadygärlikler we kitaplar, arhiw ýaly ýangyny tygşytlamak üçin ulanylýar, şeýle hem umumy material ýangyny halas edip bilýär.

 

PesBahasy:39,000-50,000 $

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fireangyn söndüriji awtoulag

• Pumpangyç nasosy bipolý ýol görkeziji mikroawtobuslaryň merkezden gaçyryş gurluşyny kabul edýär, hereketsiz poslamaýan polatdan ýa-da bürünçden ýasalyp bilner, pes tizligi, ýokary durnuklylygy we ygtybarly hili, suwuň üýtgemegi elektrik dört porşini kabul edýär.
• Esasanam ýangyn monitorynyň korpusy keseligine aýlanyp we egrelip bilner, ýangyn söndürijileriň ewakuasiýa edilmegini aňsatlaşdyrmak üçin ygtybarly ýerleşiş we gulplanyp biler.
• Bizde akylly dolandyryş integrasiýa ulgamy bar, daşky görnüşi gönüden-göni dolandyrýar.
• Bak poslamaýan polatdan ýasalýar, suw çüýşesi we köpükli tankyň kuwwaty islege bagly bolup biler.
• Çydamly we ýokary öndürijilikli kase.

Düşündiriş

Kömürturşy gazy ýangyn söndüriji we ýokary pürküji enjamlar bilen ýokary basyşly gaz saklaýjy silindr bilen we käbirlerinde ýangyç nasosy bar.Esasan gymmatly enjamlar, takyk gurallar, möhüm medeni ýadygärlikler we kitaplar, arhiw ýaly ýangyny tygşytlamak üçin ulanylýar, şeýle hem umumy material ýangyny halas edip bilýär.

Gury poroşok ýangyn söndüriji awtoulaglar esasan gury poroşok ýangyn söndüriji tanklar we doly gury poroşok pürküji enjamlar, ýangyn nasoslary we ýangyn söndüriji enjamlar we ş.m.

Adatça ýangyjy we ýangyjy suwuklyklary, ýangyjy gaz ýangynlaryny, janly enjamlardan ýangynlary we umumy maddalara sebäp bolup biljek ýangynlary tygşytlamak üçin gury poroşok ulanýarys.Uly himiki turbageçiriji ýangynlary üçin halas etmegiň netijeliligi aýratyn ähmiýete eýe.Nebit-himiýa kompaniýalary tarapyndan saklanýan ýangyn söndüriji awtoulag.

Enjamlar we ýangyn söndüriji köpükli ýangyn söndüriji maşyn bilen gury poroşok ýangyn söndüriji awtoulagdyr.Şol bir wagtyň özünde dürli ýangyn söndüriji serişdeleri sepip biler ýa-da ýeke ulanyp bolýar.Lamangyjy gazlara, ýangyjy suwuklyklara, organiki erginlere we elektrik enjamlaryna, şeýle hem umumy material ýangynlaryna garşy göreşmek üçin amatly.

Parametrler

Model ISUZU-3.5Ton (köpükli tank)
Şassi güýji (KW) 139
Zyňyndy standarty 3ewro3
Tigir bazasy (mm) 3815
Engersolagçylar 6
Suw çüýşesiniň kuwwaty (kg) 2500
Köpük tankyň kuwwaty (kg) 1000
Pumpangyn nasosy 30L/S@1.0 Mpa
Fireangyn monitory 24L / S.
Suw aralygy (m) ≥60
Köpük aralygy (m) ≥55
Zawod-ýöriteleşdirilen-ISUZU-4
Zawod ýöriteleşdirilen ISUZU 3.5TON suw köpükli ýangyn söndüriji awtoulag2
1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: