• Sanaw-banner2

Suw köpükli tank ýangyn söndüriji awtoulag halas ediş motory ýangyn söndüriji awtoulag

Gysga düşündiriş:

Halas ediş ulagy tehniki halas edişde ulanylýan ýöriteleşdirilen ulagdyr.Tehniki halas ediş üçin zerur ýöriteleşdirilen enjamlary daşamak we üpjün etmek üçin niýetlenendir. [1]Durmuşyň eňegi, agaçdan ýasalan gaplar, generatorlar, şkaflar, ýokary göteriji jaklar, kranlar, kesiji fakeller, tegelek arra we adaty ýük awtoulaglarynda elýeterli bolmadyk beýleki agyr enjamlar ýaly köp sanly enjam bar.Bu ukyp, olary esasan ýangyn söndürijileri we giriş enjamlaryny, şeýle hem bortdaky suw çüýşelerini, ýangyn söndürmek we ýeňil halas etmek üçin enjamlar üçin niýetlenen adaty nasos awtoulaglaryndan ýa-da merdiwan awtoulaglaryndan tapawutlandyrýar.Halas ediş ulaglarynyň köpüsinde ýöriteleşdirilen roly sebäpli bortdaky suw baklary we nasos enjamlary ýok.Halas ediş ulagy adatça halas ediş topary tarapyndan dolandyrylýar, ýöne käbir ýerlerde gyssagly lukmançylyk hyzmatlary ýa-da ýangyn bölümleri bilen birleşdirilip bilner.

 

Baha:241,000-266,000 $

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fireangyn enjamlary

Howa köpügi ýaragy, suw ýaragy, ýangyç şlangy, suw süzgüji, suw bölüji, ýangyç şlangy, şlang çeňňegi, suw guşak mata, reduktor interfeýsi, şol bir görnüşli interfeýs, DC suw ýaragy, ýangyn gidrant birleşmesi, gülli suw ýaragy, DC Switch suw ýaragy , goýun çorbasy, ýer wilkasy, sorujy turba geçiriji, guşak köprüsi, mikser turbasy, bil balta, ot balta, belgi, belgi.

Gyssagly enjamlar

Merdiwan, bambuk merdiwan, demir merdiwan we ş.m.

Gorag enjamlary

Fireangyn kaskalary, ýangyn söndüriji kostýumlar, ýangyn ellikleri we ýangyn aýakgaplary, ýangyn gorag guşaklary we ätiýaçlandyryş çeňňekleri, dem alyş gorag enjamlary, içerki agyr himiki gorag eşikleri, ýapyk himiki gorag eşikleri, ýangyna garşy himiki gorag eşikleri, himiýa garşy gorag eşikleri, ýönekeý Himiki gorag eşikleri, ýangyna garşy eşikler, ykjam howa üpjünçiligi, goşa silindrli respirator, köp maksatly kanistr, himiki garşy ellikler, elektrik izolýasiýa ellikleri, kesmeýän ellikler, ýokary temperaturaly ellikler, himiýa garşy howpsuzlyk aýakgaplary.

Parametrler

Model Ynsan-halas ediş
Şassi güýji (KW) 213
Zyňyndy standarty 6ewro6
Tigir bazasy (mm) 4425
Engersolagçylar 6
Agyrlyk götermek (kg) 5000
Çekiş Winç dartyşlygy (Ibs) 16800
Generator güýji (KVA) 15
Çyralaryň beýikligi (m) 8
Çyra çyralarynyň güýji (kw) 4
Enjamlaryň kuwwaty (kompýuterler) ≥80
Suw köpükli tank ýangyn söndüriji awtoulag halas ediş motory ýangyn söndüriji2
Suw köpükli tank ýangyn söndüriji awtoulag halas ediş motory ýangyn söndüriji awtoulag1
1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: