• Sanaw-banner2

Suw köpükli ýangyn dwigateli zawody ýokary hilli HOWO 4 tonna suw çüýşesi köpükli ýangyn ulagy eksport üçin

Gysga düşündiriş:

Vehiclehli ulagyň esasy çarçuwasy, ýokary skelet gurluşynyň ýokary berkligini, berkligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli 20 # polat uglerod dioksidi goralýan kebşirlemekden ýasalýar;içki enjam gutusy esasy çarçuwany gurmak üçin ýokary güýçli alýumin garyndy profillerinden ýasalýar we yubka pedal gurluşyny kabul edýär, bu ädim ätmek aňsat.Enjamlary saýlanyňyzda we ýerleşdireniňizde, uly nagyşlar bilen anodlaşdyrylan alýuminiý garyndy list bilen örtülýär we üstü burç alýumin bilen örtülýär.

Fireangyn söndüriş işleriniň hakyky zerurlyklaryna görä, ýangyn söndüriş amallary, adamlaşdyrylan dizaýn, poslama garşy, titremä garşy, taşlamaga garşy, çyzmaga garşy, aýlanma, iteklemek ýa-da çykarmak görnüşini ulanmaly bortdaky ähli enjamlary düzetmek üçin enjamlar ýerlikli ýerleşdirilen, ykjam, gysgyç berk we bellikler gözüňi özüne çekýär.Islendik enjam iki hereketde ulanylyp bilner, olar ýakyn ýerdäki saýlamany we ýeri, köp adamly işlemegi we biri-birine päsgel bermezligi mümkin.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Şassi maglumatlary

Ölçegi : 6255 × 2370 × 3280mm

Doly ýük agramy 00 10100kg

Bakyň kuwwaty : Suw 3000kg köpük1000kg

Motoryň bahasy : 118kW

Iň ýokary tizlik : 95km / sag

Emissiýa : 6ewro 6

Pumpangyn nasosynyň bahasy flow40L/s@1.0Mpa;

Fire monitor rated flow:30L/s@1.0MPa

Aralygy : Suw ≥50m

Engersolagçylar : 3 + 3

Tigir bazasy 80 3280 mm

Kab barada maglumat

Gurluşy at Tekiz kelle, dört gapy, goşa hatar oturgyçlar, gidrawliki tersine gurluş we ýykylmaga garşy enjam

Engersolagçylar : 3 + 3

Enjamlar : Asyl awtoulag enjamlary: ýokary rahatlykly sürüjiniň sazlanyp bilinýän oturgyjy, öňdäki ýolagçy sürüjisiniň oturgyjy, adaty ýyladyş we sowadyjy kondisioner, radio + USB, gapdal aýnalar.

Gurnama: yzky howa ýassygy;oturgyjyň öňünde degişli beýiklikde oturdylan howpsuzlyk panelleri.

Öňki elektrik üpjünçiligi we duýduryş çyrasy sirenasy, suw nasosynyň öçüriji wyklýuçateli we ş.m.

Metr : 1. Awtoulag tizligini ölçeýji.2. uelangyç ölçeýji, takometr.

Pumpangyn nasosy barada maglumat

Model : CB10 / 40

: Merkezden gaçyryş nasosy ýazyň

Rated flow:40L/s@1.0MPa;

Çykyş basyşy : .31.3 MPa

Iň ýokary suw siňdiriş çuňlugy : 7m

Iň köp vakuum ≥ ≥85kpa

Suwy bölmek enjamy v Wakuum nasosy bilen suwy bölmek

Diversion time:≤35s@1.0MPa

Fireangyn gözegçiligi maglumatlary

Model : PL32

Rated flow:40L/s@1.0MPa (adjustable)

Belentlik burçy : ≥70 °

Depressiýa burçy : ≤-30 °

Aralygy : ≥50m

Aýlanma burçy : 60360 °

Dolandyryş usuly ual El bilen dolandyrmak

Model HOWO-4T (Suw köpükli tank)
Şassi güýji (KW) 118kw
Zyňyndy standarty 6ewro6
Tigir bazasy (mm) 3280mm
Engersolagçylar 3 + 3
Suw çüýşesiniň kuwwaty (kg) 3000kg
Köpük tankyň kuwwaty (kg) 1000 kg
Pumpangyn nasosy 40L/s@1.0MPa
Fireangyn monitory 40L/s@1.0MPa (adjustable)
Suw aralygy (m) ≥ 50m

  • Öňki:
  • Indiki: