• Sanaw-banner2

Gyzyl ýangyn dwigateli zawodynyň hili HOWO 4T suw çüýşesi ýangyn söndüriji awtoulag

Gysga düşündiriş:

Vehiclehli ulagyň esasy çarçuwasy, ýokary skelet gurluşynyň ýokary berkligini, berkligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli 20 # polat uglerod dioksidi goralýan kebşirlemekden ýasalýar;içki enjam gutusy esasy çarçuwany gurmak üçin ýokary güýçli alýumin garyndy profillerinden ýasalýar we yubka pedal gurluşyny kabul edýär, bu ädim ätmek aňsat.Enjamlary saýlanyňyzda we ýerleşdireniňizde, uly nagyşlar bilen anodlaşdyrylan alýumin garyndy listi we üstü burç alýumin bilen örtülendir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şassi maglumatlary

Gurluşy at Tekiz kelle, dört gapy, goşa hatar oturgyçlar, gidrawliki tersine gurluş we ýykylmaga garşy enjam

Engersolagçylar :3+3

Enjamlar : Asyl awtoulag enjamlary: ýokary rahatlykly sürüjiniň sazlanyp bilinýän oturgyjy, öňdäki ýolagçy sürüjisiniň oturgyjy, adaty ýyladyş we sowadyjy kondisioner, radio + USB, gapdal aýnalar.

Gurnama: yzky howa ýassygy;oturgyjyň öňünde degişli beýiklikde oturdylan howpsuzlyk panelleri.

Öňki elektrik üpjünçiligi we duýduryş çyrasy sirenasy, suw nasosynyň öçüriji wyklýuçateli we ş.m.

Metr : 1. Awtoulag tizligini ölçeýji.2. uelangyç ölçeýji, takometr.

Fireangyn gözegçisi

ModelPS30

Bahalandyrylan akym40L/s@1.0MPa (adjustable)

Belentlik burçy≥70 °

Depressiýa burçy≤-30 °

Aralyk≥50m

Aýlanma burçy60360 °

Dolandyryş usulyEl bilen dolandyrmak

Model HOWO-4T (suw çüýşesi)
Şassi güýji (KW) 118kw
Zyňyndy standarty .Ewro6
Tigir bazasymm 3360mm
Engersolagçylar 3 + 3
Suw çüýşesiniň kuwwatykg 4000kg
Pumpangyn nasosy 40L/s@1.0MPa
Fireangyn monitory 32L/s@1.0MPa
Suw aralygym 50m

 


  • Öňki:
  • Indiki: