• Sanaw-banner2

Suwy halas etmek üçin halas ediş eşigi

Gysga düşündiriş:

Vest görnüşli gaty göwrümli material durmuş kurtkasy, öz-özüni gulplaýan fermuar, 2 sany “Velcro” fermuar goragçysy;Reňk: Esasy reňk gyzylBaha:$ 225.00-230.00


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

500D daşky mata, ýakmak ýa-da eremek <6 sekunt;400D neýlon örtük, aşaky 270GSM poliester tor, şöhlelendiriji lenta;2 sany uly X görnüşli ≥ 3.8CM güýçlendirilen neýlon web;W8CM giň neýlon web we ITW plastmassa-polat çalt çykarylýan tok bilen ýapylan ädimsiz sazlaýyş enjamy bilen 3 gorizontal çelek;Öň tarapynda 2 sany aýrylýan uly göwrümli jübü, fermuar bilen ýapylýar;Jübiňizdäki şöhlelendiriji lenta we içindäki D şekilli asma halka;Öň tarapynda 2 sany 4 deşikli plastmassa asma blok bar, MOLLE taktiki enjamlary ýüklemek ulgamy bilen enjamlaşdyrylan we dartyş güýji> 1750N;Biliň iki gapdalyndaky taktiki ululyk ulgamy aýrylýar we buýrugy artdyryp ýa-da peseldip bolýar.Adaty buýruk enjamy 2 bölek, dizaýn ululygy ≥18.5 × 8.5 × 5CM;Çalt goýberilýän halas ediş kemeriniň arka tarapynda 2 şöhlelendiriji kanal;Durmuş kurtkasy 30 ~ 58 dýuým, ululygy ≥150N;Üç el bilen gaýyş dakylýar, 2-si öň we 1-i, we zawoddan çykmazdan ozal biri-birine baglanýar;Garnituralar: ses basyşynyň derejesi ≥ 100dB apelsin ömri halas ediji sygyr 1;Alýumin howpsuzlygy çeňňegi, suw halas ediş ýüpüni baglamak aňsat;


  • Öňki:
  • Indiki: