• Sanaw-banner2

JMC ýangyn söndüriji ýangyn söndüriji hereketlendiriji awtoulag zawody çyra bilen arzanladyş

Gysga düşündiriş:

Halas ediş ulaglary hadysalara buýruk berýän ulaglar, milli we ýerli hukuk goraýjy edaralar (buýruk / aragatnaşyk, SWAT, bomba jogap we ş.m.), reabilitasiýa, HazMat wakalary, ýeňil we howa, şäher gözleg we halas ediş (USAR) we başgalar üçin meşhur saýlaw bolup biler.Mundan başga-da, halas ediş ulaglarynyň köpüsi munisipal, senagat ýa-da tebigy ýaly daşky gurşaw şertlerine esaslanyp enjamlaşdyrylyp bilner.Amal gullugy we etrap tarapyndan kesgitlenen we önümçilik kompaniýasy bilen işlenip düzülen bu konfigurasiýalar, saklamak, jogap bermek, enjamlar, ululyk we başgalar üçin köp sanly mümkinçilikleri üpjün edýär.

 

Bahasy:62,000-66,000 $

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aragatnaşyk buýrugy ulagyň aýratynlyklary

Halas ediş ulaglary hadysalara buýruk berýän ulaglar, milli we ýerli hukuk goraýjy edaralar (buýruk / aragatnaşyk, SWAT, bomba jogap we ş.m.), reabilitasiýa, HazMat wakalary, ýeňil we howa, şäher gözleg we halas ediş (USAR) we başgalar üçin meşhur saýlaw bolup biler.Mundan başga-da, halas ediş ulaglarynyň köpüsi munisipal, senagat ýa-da tebigy ýaly daşky gurşaw şertlerine esaslanyp enjamlaşdyrylyp bilner.Amal gullugy we etrap tarapyndan kesgitlenen we önümçilik kompaniýasy bilen işlenip düzülen bu konfigurasiýalar, saklamak, jogap bermek, enjamlar, ululyk we başgalar üçin köp sanly mümkinçilikleri üpjün edýär.

Häzirki zaman ýangyn söndüriji maşyn, adatça ýanýan yşyklar, sirenalar we ullakan suw kaskady bilen baglanyşyklydyr.Fireangyn bolan ýeriň iň uly, görnükli alamatlarynyň biri aşa uly ululyk we gyzyl reňkli ýangyn söndüriji awtoulag.Wagon tigirlerine ýerleşdirilen ýönekeý suw nasosy hökmünde başlanan zat, ulag ýangyn stansiýasyndan ýangyn bolan ýerine merdiwanlar, güýç gurallary we halas ediş enjamlary ýaly ähli zerur enjamlary göterýän degişli ulaga öwrüldi.

Fireangyn söndüriji awtoulag termini köplenç ýangyn söndüriş hereketini göz öňünde tutanda dürli sebitlerde az sanly adam tarapyndan “ýangyn dwigateli” diýen başga bir termin bilen çalşylýar.Şeýle-de bolsa, häzirki döwürde bu jedele öwrüldi, sebäbi ýangyn söndüriji bölümler we ýangyn söndürijiler, ýangyn söndüriji awtoulaglar we ýangyn söndürijiler hakda gürlänlerinde adamlar aýratyn we tapawutly ulag ýa-da ýangyn enjamlaryna ýüz tutýarlar.

Fireangyn söndüriji awtoulag, täze tehnologiýany ornaşdyrmak, intellektual eýeçilik hukugy bilen özbaşdak işlenip düzülen we ýangyn söndüriji ýöriteleşdirilen şassi üýtgetmelerini kabul etmek bilen täze materiallary ulanmak;amal ýönekeý we amatly, ygtybarly, ulanyjynyň ynamdar önümleri.Jemgyýet howpsuzlygy ýangyn söndürijileriniň we iri we orta senagat we magdan kärhanalarynyň iň gowy ýangyn enjamy

Parametrler

Model JMC-Halas ediş we ýagtylyk
Şassi güýji (KW) 120
Zyňyndy standarty Euro3 / Euro6
Tigir bazasy (mm) 3470
Engersolagçylar 5
Lightagtylyk diapazonyny gözläň 2500
Generator güýji (KVA) 15
Çyralaryň beýikligi (m) 5
Çyra çyralarynyň güýji (kw) 4
Enjamlaryň kuwwaty (kompýuterler) ≥10
JMC IRANGY halas ediş ýangyn söndüriji motorly awtoulag zawodynyň bahasy lampa bilen arzanladyş3
JMC-IRANGYN-Halas ediş-ýangyn söndüriji-motor-awtoulag-zawod-bahasy-arzanladyş-lampa2
1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: