• Sanaw-banner2

Qualityokary hilli gysylan howa köpükli ýangyç dwigateli Suw köpükli ýangyn söndüriji awtoulag

Gysga düşündiriş:

“TruckComplex” halas ediş mümkinçilikleri, ykjam gurluş, çeýe hereket, ulaglaryň işleýşi, howpsuzlyk we akylly dolandyryş derejesi içerki ösen derejededir.

Vehiclehli ulag ösen gysylan howa köpük ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr we amatly we çalt işlemek, ýokary ýangyn söndüriş netijeliligi, daşky gurşawy goramak we ýangyn söndürmek netijesinde dörän ownuk ikinji ýitgiler ýaly aýratynlyklara eýe bolan toplumlaýyn dolandyryş panelini kabul edýär.Poslama öndürijiligi;enjam gutusy ýokary we aşak erkin sazlanyp bilinýän ýörite alýuminiý garyndy tekjelerinden ýasalýar we dürli enjamlara laýyklykda çykarylýan plitalar, legenler we ýokary güýçli plastik sebetler ýaly dürli gurnama gurluşlary üpjün edilýär.Kosmosdan peýdalanmagyň derejesi ýokary we enjamlar Köp enjamlar bilen enjamlaşdyrylan, ulanmak amatly;hemmetaraplaýyn goragy gazanmak we ulagyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin birnäçe howpsuzlyk gorag çäreleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

Fireangyn nasoslary, şkaflar, göteriji yşyklandyryş ulgamlary, sökmek gurallary, ömri halas ediji enjamlar we beýleki enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bu ýangyn söndüriş, suw joşmalaryna gözegçilik, ýol hadysalary we beýleki betbagtçylyklar üçin esasy ulagdyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ölçegleri

uzynlygy × ini × beýikligi (mm): ≤ 8900 × 2520 × 3600

Tigir bazasy (mm): 4700

Sürüji we dinamiki öndürijilik parametrleri

Kuwwat (kWt): 257

taksi eýeleýänler (adam): 1 + 1 + 4 (asyl goşa hatar dört gapyly)

Zyňyndy standarty: Milli VI

Fireangyn söndürijiniň kuwwaty: suw çüýşesi (L): 6500

“A” synpyň kuwwaty (L): 500

B klasyň kuwwaty (L): 1000

Fireangyn öndürijilik parametrleri

Pump flow (L/min@Mpa): ≥3600@1.0

Flowarag akymy (L / min): ≥2800

Rangearagyň aralygy (m): 60

Model Sinotruk Şandeka
Şassi güýji (KW) 257kw
Zyňyndy standarty 6ewro6
Tigir bazasy (mm) 4700mm
Engersolagçylar

1 + 1 + 4 (asyl goşa hatar dört gapyly)

Suw çüýşesiniň kuwwaty (kg) 6500 kg
Pumpangyn nasosy 3600L/min@1.0MPa
Fireangyn monitory 002800L / min
Suw aralygy (m) 60m
1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: