• Sanaw-banner2

Hytaýda arzan 2000L Dongfeng suw çüýşesi ýangyn söndüriji awtoulag öndürmekden göni satylýar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Topar agzalarynyň söweş başlanda päsgel bermezligi üçin ähli enjamlar ýerleşdirilmelidir;enjamlar

enjamlaryň ulanylyş ýygylygyna, agramyna we görnüşine görä;

söweş düzümi bilen enjamlary ulanmagyň arasyndaky logiki gatnaşyga laýyklykda ýerleşdirilmeli;enjamlar

adamyň özüni alyp barşyna görä ylmy taýdan ýerleşdirilmelidir.

Parametrler

Şassi maglumatlary

Model

Dongfeng

Kuwwat

85kW

Tigir bazasy

3308mm

Sürüjiniň görnüşi

Yzky tigir sürüjisi

Kab barada maglumat

Gurluşy

Asyl goşa kabin

Oturgyç düzmek

2 + 3 adam

Tank maglumatlary

Potensial

Suw: 2000Kg

Gurluşy

çarçuwa kebşirlendi

Nasos maglumatlary

Akym

20L / s

Basyş

1.0MPa

Gurnama görnüşi

Yzky

Fireangyn barada maglumat

Model

PS20 ot

Akym

20 (L/ lar)

Suw aralygy (m)

≥ 48m

Basyş

Aralygy: 1.0MPa

1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: